All Categories

ปั๊มดับเพลิง UL FM เครื่องสูบน้ำดับเพลิง UL FM ท่อยางสูบน้ำตัวหนอน 12นิ้ว (10บาร์) ปั๊มดับเพลิง ดีเซล 750GPM เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซล ท่อสูบน้ำพญานาค สเตนเลส 304 ขนาด 20 นิ้ว ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร พร้อมหน้าแปลน PN10 หนา 40 มม. ปั๊มน้ำมอเตอร์ แบบไฟฟ้า 8*6 นิ้ว สปริงเกอร์ FirePump เครื่องยนต์ดีเซล NT855-C400-D5 เครื่องสูบน้ำดีเซลหอยโข่ง 12 นิ้ว วาย สแตนเนอร์(Y-Strainer) 8 นิ้ว